Khác biệt giữa các bản “Tào Ngụy”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Chú thích ==
{{Thamtham khảo|2}}
 
== Tham khảo ==
* Cát Kiếm Hùng chủ biên (2006), ''Bước thịnh suy của các triều đại phong kiến Trung Quốc'', Nhà xuất bản Văn hoá thông tin
* Lê Đông Phương (2007), ''Kể chuyện Tam Quốc'', Nhà xuất bản Đà Nẵng
* Học viện quân sự cấp cao (1992), ''Lịch sử Trung Quốc từ thượng cổ đến Năm đời mười nước''.
 
{{Vua Tào Ngụy}}
Người dùng vô danh