Khác biệt giữa các bản “Hoàng Thế Thiện”

 
Ông còn được Ban Lãnh đạo Viện [[Hermann Gmeiner]] thuộc tổ chức [[Làng trẻ em SOS]] Quốc tế tặng "[[Kim vàng Danh dự]]" do đã có những đóng góp đặc biệt cho tổ chức này, và được Ủy ban Cựu chiến binh Liên Xô tặng "Huy hiệu danh dự".
 
Thể theo đề nghị của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdec Techo [[Hun Sen]], ngày 22-11-2019, Quốc vương Campuchia Preah Karuna Preah Bat Samdech Preah Boromneath [[Norodom Sihamoni]] đã ký Sắc lệnh số SL/11119/1727 truy tặng Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện Huân chương cao quý nhất của Vương quốc Campuchia dành cho người nước ngoài là [[Huân chương Hoàng gia Sahametrei]] hạng Nhất (cấp Đại Thập Tự) vì đã có đóng góp to lớn trong xây dựng, củng cố và phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc, đặc biệt là những đóng góp quan trọng của ông trong thời kỳ làm nghĩa vụ quốc tế giúp Cách mạng Campuchia 1978-1982. Đây là lần đầu tiên Vương quốc Campuchia ban hành hình thức truy tặng Huân chương cao quý nhất dành cho người nước ngoài có công lao to lớn đối với đất nước và nhân dân Campuchia<ref>{{chú thích web | url = https://www.vietnamplus.vn/truy-tang-huan-chuong-cua-campuchia-cho-thieu-tuong-hoang-the-thien/617835.vnp | tiêu đề = Truy tặng Huân chương của Campuchia cho Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện}}</ref>..
 
Tên và tiểu sử của Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện đã được đưa vào ''[[Từ điển Bách khoa Quân sự Việt Nam]]'' (xuất bản năm [[1996]], tái bản năm [[2004]]).
 
Hình ảnh, tượng đồng và kỷ vật kháng chiến của Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện hiện được lưu giữ, trưng bày tại nhiều bảo tàng trên cả nước Việt Nam: [[Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam]] (Hà Nội), [[Bảo tàng Phòng không - Không quân (Việt Nam)]] tại (Hà Nội), [[Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh]] (Hà Nội), Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ (TP. Hồ Chí Minh), Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh (TP. Hồ Chí Minh), [[Bảo tàng Quân đoàn 4 (Việt Nam)]] tại Bình Dương, Bảo tàng các lực lượng vũ trang nhân dân đồng bằng sông Cửu Long (Cần Thơ), Bảo tàng Hải Phòng, Khu di tích nhà tù [[Hỏa Lò]] (Hà Nội), Khu di tích [[Nhà tù Sơn La]]...
Hình ảnh, tượng đồng và kỷ vật kháng chiến của
Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện hiện được lưu giữ, trưng bày tại nhiều bảo tàng trên cả nước Việt Nam: [[Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam]] (Hà Nội), [[Bảo tàng Phòng không - Không quân (Việt Nam)]] tại (Hà Nội), [[Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh]] (Hà Nội), Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ (TP. Hồ Chí Minh), Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh (TP. Hồ Chí Minh), [[Bảo tàng Quân đoàn 4 (Việt Nam)]] tại Bình Dương, Bảo tàng các lực lượng vũ trang nhân dân đồng bằng sông Cửu Long (Cần Thơ), Bảo tàng Hải Phòng, Khu di tích nhà tù [[Hỏa Lò]] (Hà Nội), Khu di tích [[Nhà tù Sơn La]]...
 
Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa tên Hoàng Thế Thiện vào Quỹ đặt, đổi tên đường của thành phố (Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND ngày 12-12-2006 thông qua danh sách bổ sung Quỹ đặt, đổi tên đường của thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình tại kỳ họp lần thứ 9 khóa VII, gồm 190 tên nhân vật lịch sử và địa danh).