Khác biệt giữa các bản “Nhiễu loạn (thiên văn học)”

(Bỏ tiêu bản sơ khai, bài này thuộc loại định nghĩa)
Các thành phần của quỹ đạo chuyển động, xác định hình dạng, độ lớn và vị trí của mặt phẳng quỹ đạo các hành tinh chỉ biểu hiện các nhiễu loạn có chu kì, không có biểu hiện của các biến đổi trường kì. Điều này chứng tỏ sự bền vững không giới hạn <!--Ngôn ngữ gốc có từ "vô hạn", nhưng họ dùng ngữ "không giới hạn" nên tạm dịch nguyên gốc. Có thể tác giả muốn nhấn mạnh không có tác động nhiễu loạn từ các hệ hành tinh của các sao nằm cận Mặt Trời.-->của hệ Mặt Trời.
 
*Bán trục lớn '''''a''''' thường có nhiễu loạn có chu kì, còn nhiễu loạn trường kì tăng chậm đến mức nó chỉ có thể biểu hiện khi Mặt Trời đã "hết hạn sử dụng".
 
*Độ lệch tâm và độ nghiêng quỹ đạo chỉ có các nhiễu loạn chu kì dài. Trong trường hợp Trái Đất, độ lệch tâm giảm dần (khoảng bốn phần mười triệu đơn vị mỗi năm), như thế quỹ đạo Trái Đất ngày càng tròn. Các nhiễu loạn của điểm nút lên và khoảng cách [[điểm cận nhật]] của quỹ đạo các hành tinh so với tính bền vững của hệ Mặt Trời có thể bỏ qua.
*Đường [[củng điểm quỹ đạo|củng tuyến]] của gần như tất cả các hành tinh quay chậm như nhau, theo hướng quay phải (ở Trái Đất giá trị này khoảng 11,5’’ mỗi năm).
 
<references />