Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hòa Lạc, Phú Tân (An Giang)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
== Hành chính ==
Xã Hòa Lạc được chia thành 7 ấp: Hòa Bình 1, Hòa Bình 2, Hòa Bình 3 (ấp trung tâm), Hòa Hưng 1, Hòa Hưng 2, Hòa Lộc, Hòa An.
 
== Văn hóa ==
 
=== Mẫu giáo ===
Trường mấu giáo Hòa Lạc (điểm chính)
 
Địa chỉ: Ấp Hòa Bình 2.
 
Trường mấu giáo Hòa Lạc (điểm phụ)
 
Địa chỉ: Ấp Hòa An.
 
Trường mấu giáo Hòa Lạc (điểm phụ)
 
Địa chỉ: Ấp Hòa Hưng.
 
=== Tiểu học ===
Trường Tiểu Học "A" Hòa Lạc (điểm chính)
 
Địa chỉ: Ấp Hòa Bình 3.
 
Trường Tiểu Học "A" Hòa Lạc (điểm phụ)
 
Địa chỉ: Ấp Hòa Bình 3.
41.686

lần sửa đổi