Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Nydc (chuỗi thương hiệu)”

;Xóa
#{{bqx}}, bài lăng xê, ít nội dung, ko cải thiện sau 10 ngay. trảm[[Thành viên:Wiki thành viên Liên minh hội (WTL)|<font color="black">'''[ W'''</font> <font color="blue">'''T L ]'''</font>]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Wiki thành viên Liên minh hội (WTL)|<i>thảo luận</i>]]</sup> 14:15, ngày 21 tháng 1 năm 2020 (UTC)
#{{bqx}} văn phong bài quảng cáo thấy rõ, chuỗi thương hiệu này tôi chưa thấy có gì nổi bật. [[Thành viên:Bluetpp|<span style="color: #ff0078;"><strong>Tiểu Phương</strong></span>]] [[User talk:Bluetpp| <strong><span style="color: #54b200;"><sup>#Talk2me</sup></span></strong>]] 04:03, ngày 22 tháng 1 năm 2020 (UTC)
;Giữ
;Ý kiến