Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Dận Tự”

Sau khi lên ngôi, [[Ung Chính Đế]] đã chọn ngay một hội đồng cố vấn mới cho mình bao gồm hai người em là Bát a ca '''Doãn Tự''', Thập Tam a ca [[Dận Tường|Doãn Tường]], các đại thần ''Trương Đình Ngọc'', ''Mã Tề'' và người cậu đã góp công trong việc đưa mình lên ngôi là [[Long Khoa Đa]].
 
Năm [[Ung Chính]] thứnguyên nhấtniên ([[1723]]), ông được phong '''Thượng thư bộ Công''', tước hiệu là '''Liêm Thân vương''' (和碩廉親王). Cùng năm đó, [[Ung Chính Đế]] hạ lệnh đuổi [[Phúc tấn|Đích phúc tấn]] của '''Doãn Tự''' về nhà cha mình, cấm tuyệt mọi liên lạc giữa hai người. '''Doãn Tự''' có trách nhiệm giám sát Lý Phiên Viện (理藩院), nơi quản lý các vùng đất bá chủ của triều Thanh như [[Mông Cổ]]. [[Ung Chính Đế]] thường xuyên chỉ trích '''Doãn Tự''' không thực hiện đúng nhiệm vụ của mình. Năm [[1724]], [[Ung Chính Đế]] phạt quỳ '''Doãn Tự''' trong [[Thái miếu]] một ngày một đêm vì tội không hoàn thành công việc trong Lý Phiên Viện.
 
Năm [[Ung Chính]] thứ 4 ([[1726]]), '''Doãn Tự''' bị tước phong hiệu và xóa tên khỏi hoàng gia vì bị buộc tội chống lại [[Ung Chính Đế]], buộc phải đổi tên thành "'''A Kỳ Na'''" (阿其那), nhốt trong Tông Nhân phủ, không bao lâu thì mất.
 
Năm [[Càn Long]] thứ 43 ([[1778]]), được [[Càn Long Đế]] phục hồi tước hiệu.
=== Hậu duệ ===
* Hoằng Vượng (弘旺; [[1708]] - [[1762]]), mẹ là Trương thị.
* Trưởng nữ ([[1708]] - [[1776]]), mẹ là Mao thị, được phong '''Quận quân''', hạ giá lấy ''Tôn Ngũ Phúc'' (孫五福), con gáitrai của [[Hòa Thạc Khác Tĩnh Công chúa]].
 
== Chú thích ==
Người dùng vô danh