Khác biệt giữa các bản “Nhiễu loạn (thiên văn học)”

n
 
Các nhiễu loạn có thể phân tích thành ba thành phần.
*''Thành phần vuông góc'', (tiếng Anh: ''orthogonal'') với mặt phẳng chuyển động, gây ảnh hưởng chính đến vị trí không gian của mặt phẳng quỹ đạo, hay nói khác đi nó làm thay đổi [[điểm nút lên của quỹ đạo]] '''☊''' và [[độ nghiêng quỹ đạo|độ nghiêng]] [[mặt phẳng quỹ đạo]] '''''i'''''.
*''Thành phần hướng tâm'', (tiếng Anh: ''radial'') là thành phần tác động trong hướng của [[véc tơ hướng tâm]], (tiếng Anh: ''radius vector'')<ref>Trong thiên văn học, véc tơ hướng tâm đồng nghĩa với trục nối tâm, là trục nối hai thiên thể, chuyển động quanh nhau gần như trên một [[mặt cắt hình nón]].</ref>.
*Thành phần thứ ba nằm trong mặt phẳng quỹ đạo, vuông góc với thành phần hướng tâm và cùng với thành phần hướng tâm tác động đến hình dạng và hướng của quỹ đạo, nói cách khác các thành phần này tác động đến [[bán trục lớn]], [[độ lệch tâm]] và điểm nút lên của quỹ đạo.