Khác biệt giữa các bản “Chư hầu nhà Chu”

n
Chư hầu khi được phong phải tổ chức nghi lễ thụ phong, tuyên bố phạm vi biên giới, số đất đai. Các chư hầu khi được phong thường được thưởng luôn quan lại, nô lệ và đồ tế và nghi trượng… Chư hầu có nghĩa vụ với thiên tử nhà Chu như: triều kiến định kỳ, cống nạp, điều quân theo sự huy động của vua Chu khi có chiến tranh hoặc làm lễ lớn để trợ tế…<ref>Trương Tú Bình, Vương Hiểu Minh, sách đã dẫn, tr 28</ref><ref name="ckh21">Cát Kiếm Hùng, sách đã dẫn, tr 21</ref>.
 
Chế độ phong đất cho các chư hầu là biện pháp tốt nhất lúc đó nhằm thống trị có hiệu quả khu vực rộng lớn một cách ổn định. Việc phân phòng có tác động tới nhiều nước chư hầu cũ của [[nhà Thương|nhà Ân]] và các bộ tộc ở xa xôi, đạđạt mục đích truyền bá nền văn minh Chu tới những nơi này, có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành khối thống nhất dân tộc trong [[lịch sử Trung Quốc]]<ref>Trương Tú Bình, Vương Hiểu Minh, sách đã dẫn, tr 37</ref>.
 
==Vai trò==