Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Định nghĩa”

Đã lùi lại sửa đổi thiện ý của 2402:800:6344:B21B:E5F2:1A4F:499A:D35: Đó là đoạn đầu, không nên cho vào trong một đề mục. (TW)
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Đã lùi lại sửa đổi thiện ý của 2402:800:6344:B21B:E5F2:1A4F:499A:D35: Đó là đoạn đầu, không nên cho vào trong một đề mục. (TW))
Thẻ: Lùi sửa
==Khái niệm về định nghĩa==
'''Định nghĩa''' là sự xác định bằng [[ngôn ngữ]] nhất định những đặc trưng cơ bản tạo thành [[nội dung]] của [[khái niệm]] về một [[sự vật]], [[hiện tượng]] hay [[quá trình]], với mục đích phân biệt nó với các sự vật, hiện tượng hay quá trình khác. Định nghĩa có [[vai trò]] quan trọng trong [[khoa học]] và là [[bộ phận]] căn bản trong mọi [[lý thuyết]] khoa học.
 
15.818

lần sửa đổi