Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Khái niệm”

Đã lùi lại sửa đổi thiện ý của 2402:800:6344:B21B:E5F2:1A4F:499A:D35. (TW)
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Đã lùi lại sửa đổi thiện ý của 2402:800:6344:B21B:E5F2:1A4F:499A:D35. (TW))
Thẻ: Lùi sửa
{{chú thích trong bài}}
==Khái niệm về khái niệm==
'''Khái niệm''' là một [[đối tượng]], một hình thức cơ bản của [[tư duy]] (bao gồm một [[ý tưởng]], một [[ý nghĩa]] của một [[tên gọi chung]] trong [[phạm trù]] [[logic|lôgic]], hoặc một sự [[suy diễn]]) phản ánh những [[thuộc tính]] chung, [[bản chất]] của các đối tượng [[sự vật]], [[quá trình]], [[hiện tượng]] trong [[tâm lý học]] và mối liên hệ cơ bản nhất các đối tượng trong hiện thực khách quan.
 
15.818

lần sửa đổi