Khác biệt giữa các bản “Hiếu Triết Nghị Hoàng hậu”

|style="text-align:center;"|2006||style="text-align:center;"|《[[Nhất sinh vi nô]]》<br>(一生为奴)||style="text-align:center;"|[[Mễ Dương]]<br>米扬
|-
|style="text-align:center;"|2012|| style="text-align:center;"|《[[Đại thái giám]]》<br>(大太監)||style="text-align:center;"|A Lỗ Đặc·BảoĐặc•Bảo Âm<br>(阿魯特·寶音)||style="text-align:center;"|[[Đường Thi Vịnh]]<br>唐詩詠
|}