Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Quy định ba lần hồi sửa”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
== Ngoại lệ ==
Khi tuyên bố rằng một hồi sửa được miễn khỏi quy định dựa trên một trong ngoại lệ liệt kê dưới đây (chẳng hạn hồi sửa các soạn thảo của một thành viên bị cấm), nên bổ sung một chú thích vào trang thảo luận để giải thích việc này, vì các bảo quản viên thực hiện việc khóa có thể không biết nhiều về tranh chấp này. Lưu ý rằng việc [[Wikipedia:Lách luật|lách luật]] để cố gắng co kéo các hồi sửa hòng 'được cho là khớp' với một trong các ngoại lệ dưới đây thường không được coi trọng và nên tránh.
 
=== Hồi sửa không có bàn phím chiến ===
 
Do mục đích của quy định này là để ngăn chặn bàn phím chiến, quy định này không nên áp dụng cho các trường hợp khi bàn phím chiến rõ ràng đã không xảy ra. Ví dụ, các sửa đổi liên tiếp của một thành viên được tính là một; do đó, nếu một thành viên thực hiện 3 sửa đổi riêng biệt nhưng liên tiếp, mỗi sửa đổi hồi sửa một phần khác nhau, nhưng không xen vào giữa các lần sửa đổi của các thành viên khác, đây chỉ được tính là một hồi sửa. Cũng như vậy, nếu '''có''' sự đan xen của các lần sửa đổi, nhưng chúng rõ ràng không có liên quan hoặc không tranh chấp, chẳng hạn việc bổ sung liên kết interwiki với một phiên bản tiếng nước ngoài không làm tăng 'số lần hồi sửa'.
 
=== Hồi sửa phá hoại ===
Người dùng vô danh