Khác biệt giữa các bản “Nhà Trần (Trung Quốc)”

không có tóm lược sửa đổi
n
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|common_name = Trần
|
|continent = Asiachâu Á
|region = ChinaTrung Quốc
|country = ChinaTrung Quốc
|era = <!--- Use: "Napoleonic Wars", "Cold War", etc. --->
|status = Đế quốc
|symbol_type = <!--- Displayed text for link under symbol. Default "Coat of arms" --->
|
|image_map = Northern and Southern Dynasties 4.png
|image_map_caption = Nhà Trần và các nước láng giềng
|image_map2 = China Divisions in 572.png
|
|image_map2_caption = Phân chia hành chính năm 572
|image_map2 = <!-- If second map is needed - does not appear by default -->
|image_map2_caption =
|
|capital = [[Kiến Khang]]
Người dùng vô danh