Khác biệt giữa các bản “Cao Minh Đạt”

|Khải Duy
|Nam diễn viên xuất sắc nhất
|-
|}2019
Mai vàng lần thứ 25 //Tiếng Sét Trong Mưa//Khải Duy//Nam diễn viên điện ảnh-truyền hình
|Mai Vàng lần thứ 25
|Tiếng Sét Trong Mưa
|Khải Duy
|Nam diễn viên Điện ảnh - Truyền hình được yêu thích nhất
|}<br />
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh