Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Pháp quốc Tự do”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Từ [[13 tháng 7]] năm 1942, tổ chức Pháp quốc Tự do đổi tên thành [[Pháp quốc tranh đấu]] (''France combattante'') và thành lập chính phủ lâm thời [[Ủy ban quốc gia Pháp]] (''Comité national français''), đánh dấu chính thức sự tham gia của Pháp quốc tự do vào lực lượng [[Đồng Minh]] [[chống phát xít]].
 
Tổ chức Pháp quốc Tự do và [[Lực lượng Pháp quốc Tự do]] chính thức khôngchấm dứt tồn tại sau ngày [[1 tháng 8]] năm 1943, tuy nhiên các hoạt động của họ vẫn tiếp tục với danh nghĩa [[Ủy ban Giải phóng Quốc gia Pháp]] (''Comité français de Libération nationale''-'''CFLN''') và [[Lực lượng Pháp quốc Tự do]] (''Armée française de la Libération'').
==Xem thêm==
* [[Chính phủ Vichy]]
Người dùng vô danh