Khác biệt giữa các bản “Trà Lĩnh (huyện)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tên = Trà Lĩnh
| tỉnh = [[Cao Bằng]]
| huyện lỵ = thị trấn [[TràHùng LĩnhQuốc]]
| vĩ độ = 22.829279
| kinh độ = 106.324098
| diện tích = 257 km2
| phân chia hành chính = 1 [[thị trấn (Việt Nam)|thị trấn]], 7 [[xã (Việt Nam)|xã]]
| dân số = 25.200 người (2018)
| dân số = 25.200 người (2018) <ref name="TK">Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương. [http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=512&idmid=5&ItemID=10798 Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Kết quả toàn bộ]. Hà Nội, 6-2010. Biểu 2, tr.7.</ref>
| mật độ dân số = 98 người/km2
| dân tộc = Tày, Nùng, Mông, Kinh...