Khác biệt giữa các bản “Tia sét”

không có tóm lược sửa đổi
* [http://www.ncdc.noaa.gov/oa/esb/?goal=weather&file=events/lightning/ Social & Economic Costs of Lightning] from "NOAA Socioeconomics" website initiative
* [http://www.wired.com/wiredscience/2009/11/antimatter-lightning/ Signature of Antimatter Detected in Lightning]
* [https://www.youtube.com/watch?v=RDDfkKEa2ls| Tài liệu ngắn về sét từ đất lên mây]
 
=== Jets, sprites & elves ===
* Barrington-Leigh, Christopher, "''[http://www-star.stanford.edu/~vlf/Antarctica/Palmer/ VLF Research at Palmer Station]''".
* [http://www.spritesandjets.com Sprites, jets and TLE pictures and articles]
*[https://www.youtube.com/watch?v=vSCwiQWzMa0| Tài liệu ngắn về sprite]
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
{{Thanh chủ đề|Thiên nhiên|Lịch sử|Paris}}