Khác biệt giữa các bản “Mai Hắc Đế”

Phạm Thị Uyển có quan hệ họ hàng với Phùng Hưng
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Phạm Thị Uyển có quan hệ họ hàng với Phùng Hưng)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| thụy hiệu = *<font color="blue">Hắc Đế</font> (黑帝)
*[[Đại Đế|Đại Hoàng đế]] (大皇帝)
| vợ = Đinh Ngọc Tô<br>Phạm Thị Uyển
| thông tin con cái = ẩn
| con cái = [[Mai Thị Cầu]]<br>[[Mai Kỳ Sơn]]<br>[[Mai Thúc Huy]]