Khác biệt giữa các bản “Than bùn”

không có tóm lược sửa đổi
 
Than bùn đã qua sàng và nghiền phân loại, đáp ứng cho tiêu chuẩn sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh với các tiêu chuẩn như sau:
* [[Than bùn loại 1:|www.simico-vn.com]]
- Hữu cơ: 30-35%
- Màu sắc: đen than
Người dùng vô danh