Khác biệt giữa các bản “Đắk Lắk”

không có tóm lược sửa đổi
Ngày 21 tháng 1 năm 1995, chuyển thị xã Buôn Ma Thuột thành [[Buôn Ma Thuột|thành phố Buôn Ma Thuột]].<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-08-CP-thanh-lap-thanh-pho-Buon-Ma-Thuot-va-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-giua-thanh-pho-voi-huyen-Cu-Jut-Ea-Sup-Krong-Pac-tinh-DakLac-vb39129t11.aspx Nghị định 08/CP năm 1995 về việc thành lập thành phố Buôn Ma Thuột và điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố với các huyện Cư Jút, Ea Súp, Krông Pắk thuộc tỉnh Đắk Lắk]</ref>
 
Ngày 7 tháng 10 năm 1995, chia huyện Ea Súp thành 2 huyện: [[Ea Súp]] và [[Buôn Đôn (huyện)|Buôn Đôn]].<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-61-CP-chia-xa-va-thanh-lap-huyen-moi-thuoc-tinh-Dak-Lak-vb39601t11.aspx Nghị định 61-CP năm 1995 về việc chia xã và thành lập huyện mới thuộc tỉnh Đắk Lắk]</ref>
 
Ngày 21 tháng 6 năm 2001, thành lập huyện [[Đắk Song]] trên cơ sở tách ra từ 2 huyện [[Đắk Glong|Đắk Nông]] và [[Đắk Mil]].<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-30-2001-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Dak-Nong-va-huyen-Dak-Mil-de-thanh-lap-huyen-Dak-Song-tinh-Dak-Lak-vb48023t11.aspx Nghị định 30/2001/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đắk Nông và huyện Đắk Mil để thành lập huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Lắk]</ref>
Ngày 26 tháng 11 năm 2003, Quốc hội ra Nghị quyết số 22/2003/QH.11<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-22-2003-QH11-chia-va-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-tinh-51694.aspx|tiêu đề=NGHỊ QUYẾT 22/2003/QH.11 VỀ VIỆC CHIA VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ TỈNH}}</ref>, [[tỉnh Đăk Lăk]] tách thành hai tỉnh mới là [[Tỉnh Đăk Lăk|Đăk Lăk]] và [[Đăk Nông]], nên số huyện giảm xuống còn 12<ref>[http://ws1.khanhhoa.gov.vn/cb/congbao.nsf/8bf16a87b77f9db3c725688300137944/85256f620062656c47256811001a43c0?OpenDocument Ban hành Quy định tạm thời về viết hoa trong văn bản của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ], Trang Khánh Hòa</ref>:
 
*Tỉnh Đắk Lắk gồm thành phố [[Buôn Ma Thuột]] và 12 huyện: [[Buôn Đôn (huyện)|Buôn Đôn]], [[Cư M'gar]], [[Ea H'leo]], [[Ea Kar]], [[Ea Súp]], [[Krông Ana]], [[Krông Bông]], [[Krông Búk]], [[Krông Năng]], [[Krông Pắc|Krông Pắk]], [[Lắk]], [[M'Đrắk]], các xã Ea R'Bin và Nam Ka của huyện Krông Nô; các xã Hòa Khánh, Hòa Xuân và Hòa Phú của huyện Cư Jut.
*Tỉnh Đắk Nông gồm 5 huyện: huyện Đắk R'Lấp; huyện Đắk Nông; huyện Đắk Song; huyện Đắk Mil; huyện Krông Nô (trừ các xã Ea R'Bin và Nam Ka); huyện Cư Jut (trừ các xã Hòa Khánh, Hòa Xuân và Hòa Phú).
 
|align= "left" colspan= "3" style="background: #F5F5DC; padding-left: 30px;" | '''Huyện (13)
|-bgcolor="#F5F5F5"
|align= "left" style= "padding-left: 6px; white-space:nowrap" | [[Buôn Đôn (huyện)|Buôn Đôn]] ||<center> 70.650 ||<center> ''7 xã
|-
|align= "left" style= "padding-left: 6px; white-space:nowrap" | [[Cư Kuin]] ||<center> 103.842 ||<center> ''8 xã