Khác biệt giữa các bản “Mông Cương”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|empire= [[Đế quốc Nhật Bản]]
|government_type= [[Độc tài quân sự]], [[Cộng hòa]]
|era = [[Chiến tranh Trung-Nhật]], [[Thế chiến II]]
|year_start= 1936
|life_span = 1936–1945
|year_end= 1945
|year_start = năm 1939<ref>{{cite book|title=内蒙古自治区志: 政府志|url=https://books.google.com/books?id=TXMLAQAAMAAJ&q=%E8%92%99%E7%96%86%E8%81%94%E5%90%88%E8%87%AA%E6%B2%BB%E6%94%BF%E5%BA%9C&dq=%E8%92%99%E7%96%86%E8%81%94%E5%90%88%E8%87%AA%E6%B2%BB%E6%94%BF%E5%BA%9C&hl=zh-TW&sa=X&ei=WlE9UrWsB4POiAegioHYAQ&ved=0CEoQ6wEwBA}}</ref><ref>{{cite book|title=山西通志: 政务志. 人民代表大会, 政府篇, 政治协商会议|publisher=中華書局}}</ref>
|date_start = 1 tháng 9
|event1 = Khu tự trị của [[Chính quyền Uông Tinh Vệ|chính phủ Quốc Dân]]
|date_event1 = 1940
|date_end = 19 tháng 8
|year_end = năm 1945
|image_flag = Flag_of_the_Mengjiang.svg
|life_span= 1936&ndash;1945
|image_map_caption = Bản đồ Mông Cương
|capital= [[Trương Gia Khẩu|Khách Lạp Can]]
|common_languages= [[Tiếng Trung Quốc|Tiếng Hán]], [[tiếngTiếng Mông Cổ]], [[tiếngTiếng Nhật]]
|religion=
|currency=
Người dùng vô danh