Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lương Đắc Bằng”

không có tóm lược sửa đổi
(Lương Hay (1401-1484))
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tước hiệu = Đôn Trung bá
| cha = Lương Hay
| mẹ = Lê Thị Sử
| sinh = 1472
| nơi sinh = làng Hội Trào, huyện Hoằng Hóa, phủ Hà Trung, trấn Thanh Hóa