Khác biệt giữa các bản “Đông Hoàng, Đông Sơn”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Năm 1977, các xã hữu ngạn [[sông Chu]] thuộc huyện [[Thiệu Hóa]] sáp nhập với huyện Đông Sơn thành huyện [[Đông Thiệu, Thanh Hóa|Đông Thiệu]], xã Đông Hoàng thuộc huyện Đông Thiệu. Năm 1982 huyện Đông Thiệu đổi lại là huyện Đông Sơn, xã Đông Hoàng lại thuộc huyện Đông Sơn.
 
Xã Đông Hoàng ngày nay gồm các làng: Học Thượng, Hoàng Học, Thọ Phật 1, Thọ Phật 2 (làng Thậu), Đồng Tâm, Cẩm Tú 1, CẩmTâm Tú 2Binh, xóm Giang, xóm Thùy, xómChùy Lạc, làngGiang Bình<ref name=LangThanhhoaII/>.
 
==Di tích lịch sử, văn hóa==
28

lần sửa đổi