Khác biệt giữa các bản “Hoàng quý phi”

# [[Vương Lương phi (Minh Hy Tông)|Hoàng quý phi]] Vương thị.
# [[Nhậm Dung phi (Minh Hy Tông)|Hoàng quý phi]] Nhậm thị.
 
* [[Minh Tư Tông]] Chu Do Kiểm:
#[[Điền Quý phi (Minh Tư Tông)|Cung Thục Đoan Huệ Tĩnh Hoài Hoàng quý phi]] Điền thị.
 
=== Nhà Thanh ===