Khác biệt giữa các bản “Bính âm Hán ngữ”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| gd = Ping<sup>3</sup>yem<sup>1</sup>
| wuu = phin<sup>平</sup> in<sup>平</sup>
| altname = SchemeLược forđồ thecho Chinesebảng Phoneticchữ Alphabetcái ngữ âm tiếng Trung
| s2 = {{linktext|汉语|拼音|方案}}
| t2 = {{linktext|漢語|拼音|方案}}