Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Niết-bàn”

Bổ sung nội dung
(Bổ sung nội dung)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{portal|Phật giáo}} Niết-bàn là mục đích tối hậu của con đường tu tập Phật Giáo. Là "trạng thái" của Tâm mà ở đó sự tái sanh sang một kiếp sống khác đã được chấm dứt hoàn toàn, bứng tận gốc rễ, như dầu hết đèn tắt, không còn nhiên liệu để cháy nữa. Không sanh, không diệt, không phải nơi chốn, không có đến, không có đi, không có ở lại, chấm dứt các "Hành", vô sanh, vô diệt, bất tử.
{{portal|Phật giáo}} Niết-bàn đơn thuần là sự tịch diệt tại cõi trần gian. Trở về vũ trụ không gian hư không.
 
== Từ nguyên ==