Khác biệt giữa các bản “ISO 639-2”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
'''ISO 639-2:1998''' - ''Codes for the representation of names of languages — Part 2: Alpha-3 code'' - là phần hai của chuỗi tiêu chuẩn quốc tế [[ISO 639]] do [[Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế]] ban hành dành cho [[mã ngôn ngữ]]. Tiêu chuẩn này liệt kê các mã - còn gọi là mã "Alpha-3" - gồm ba chữ cái, đại diện cho tên ngôn ngữ. [[Danh sách mã ISO 639-2]] gồm 464 mục.<ref>[http://www.loc.gov/standards/iso639-2/develop.html Development of ISO 639-2], Website Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ</ref>
 
[[Thư viện Quốc hội Mỹ|Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ]] là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đăng ký và đề nghị đưa vào tiêu chuẩn ISO 639-2; trong vai trò này, cơ quan này được ký hiệu là ISO 639-2/RA. Cơ quan này cũng có người đại diện trong Ủy ban Tư vấn Liên hợp ISO 639-RA có trách nhiệm duy trì hệ thống mã ISO 639.
 
Công tác xây dựng ISO 639-2 bắt đầu từ 1989 do mã [[ISO 639-1]] (gồm hai chữ cái) không đủ đáp ứng nhu cầu đại diện cho tên ngôn ngữ.<ref>[http://www.loc.gov/marc/iso639.html ISO 639-2: An international standard for language codes], Website Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ</ref> ISO 639-2 được ra mắt lần đầu vào năm 1998.
 
==Các mã B và T==
Mặc dù hầu hết các ngôn ngữ đều đã được cấp mã theo tiêu chuẩn ISO nhưng có 20 ngôn ngữ có đến hai mã ba chữ cái, gồm mã "thư mục" (ISO 639-2/B) xuất phát từ tên [[tiếng Anh]] của ngôn ngữ và mã "thuật ngữ" (ISO 639-2/T) xuất phát từ tên bản xứ của ngôn ngữ đó. Mỗi ngôn ngữ trong số này lại có thêm mã ISO 639-1. Thực ra trong lịch sử từng có 22 mã "thư mục", tuy nhiên do '''scc''' và '''scr''' đã bị loại nên chỉ còn 20 mã.
Người dùng vô danh