Khác biệt giữa các bản “Mai Hắc Đế”

Tuổi Canh Ngọ
(Phạm Thị Uyển có quan hệ họ hàng với Phùng Hưng)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Tuổi Canh Ngọ)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| cha = Mai Hoàn
| Mẹ=
| sinh = [[670]]
| mất = [[722]]
| nơi mất = [[Hà Tĩnh]]