Khác biệt giữa các bản “Đằng Vương các”

 
'''Đằng Vương các''' ([[tiếng Trung]]: 滕王阁) là tên gọi của ba nhà lầu có gác do Đằng Vương [[Lý Nguyên Anh]] thời [[Nhà Đường]] cho xây dựng tại các tỉnh [[Giang Tây]], [[Tứ Xuyên]] và [[Sơn Đông]]. Trong số này, nổi tiếng nhất là Đằng Vương các ở Giang Tây, do nó gắn liền với bài thơ [[Đằng Vương các tự]] của [[Vương Bột]]. Trong phạm vi bài này chỉ đề cập tới Đằng Vương các tại Giang Tây.
 
'''Đằng Vương các''' ở [[Nam Xương]], tỉnh [[Giang Tây]] là một trong [[Trung Quốc tứ đại#Địa danh|Tứ đại danh lâu]] của Trung Quốc và là một trong ba đại danh lầu của vùng Giang Nam, cùng với [[Nhạc Dương lâu]] ở [[Hồ Nam]], [[Hoàng Hạc lâu]] ở [[Hồ Bắc]].
 
==Lịch sử ==