Khác biệt giữa các bản “Nhạc Dương lâu”

{{for|quận cùng tên|Nhạc Dương Lâu (quận)}}
[[Tập tin:211905-1.jpg|nhỏ|250px|Nhạc Dương lâu]]
'''Lầu Nhạc Dương''', Hán-Việt: '''Nhạc Dương lâu''' (岳陽樓); là một tòa lầu tháp ở [[Trung Quốc]]. Tháp này nằm ở [[Nhạc Dương (thành phố)|Nhạc Dương]] và là một trong [[Trung Quốc tứ đại#Địa danh|Tứ đại danh tháplâu]] của Trung Quốc]]. Tháp này nằm bên bờ [[hồ Động Đình]]. Lầu Nhạc Dương đã trở nên nổi tiếng qua bài ký "Nhạc Dương lâu ký" (岳陽樓記) của [[Phạm Trọng Yêm]]. Nó nổi tiếng vì lý tưởng chính trị mà ông thể hiện ở phần cuối trong câu "先天下之憂而憂,後天下之樂而樂" (tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc - lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ).
 
==Lịch sử ==