Khác biệt giữa các bản “Trung Quốc tứ đại”

n
n (Đã lùi lại sửa đổi của 2402:800:6205:4685:30CF:8AAE:6292:ABFB (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Thusinhviet)
Thẻ: Lùi tất cả
 
=== Địa danh ===
* [[Các núi linh thiêng của Trung Quốc|Tứ đại Phật giáo danh sơn]], chỉ bốn ngọn núi thiêng của [[Phật giáo]] Trung Quốc gồm [[Ngũ Đài sơn]], [[Nga Mi sơn]], [[Cửu Hoa Sơn|Cửu Hoa sơn]] và [[Phổ Đà sơn]]
* [[Tứ đại cổ thành]], chỉ bốn thành cổ nổi tiếng ở Trung Quốc, gồm [[Lãng Trung]] ở [[Tứ Xuyên]], [[Thành cổ Lệ Giang|Lệ Giang]] ở [[Vân Nam]], [[Bình Dao]] ở [[Sơn Tây (Trung Quốc)|Sơn Tây]] và [[Hấp (huyện)|Hấp Huyện]] ở [[An Huy]]
* [[Tứ đại danh trấn]], chỉ bốn thị trấn phồn hoa nổi tiếng ở Trung Quốc, gồm [[Cảnh Đức Trấn]] ở [[Giang Tây]], [[Chu Tiên Trấn]] ở [[Hà Nam (Trung Quốc)|Hà Nam]], [[Hán Khẩu|Hán Khẩu Trấn]] ở [[Hồ Bắc]] và [[Phật Sơn|Phật Sơn Trấn]] ở [[Quảng Đông]]
* [[Tứ đại danh lâu]], chỉ bốn ngọn tháp ngắm cảnh (''lâu'' hay ''các'') nổi tiếng ở Trung Quốc, gồm [[Hoàng Hạc lâu]] ở [[Vũ Hán]], [[Nhạc Dương lâu]] ở [[Nhạc Dương (định hướng)|Nhạc Dương]], [[Đằng Vương các]] ở [[Nam Xương]] và [[Bồng Lai các]] ở [[Bồng Lai]]