Khác biệt giữa các bản “Lê Hy Tông”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
[[Lê Dụ Tông|Lê Duy Đường ( Dụ Tông Hoà hoàng đế)]]
 
Lê Duy HợpChúc
 
==Niên hiệu==
Người dùng vô danh