Khác biệt giữa các bản “Kaysone Phomvihane”

không có tóm lược sửa đổi
 
Ông được xem là kiến trúc sư cho việc xây dựng Đảng Nhân dân cách mạng Lào và xây dựng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào hòa bình, độc lập, là một nhà lãnh đạo xuất sắc đưa cách mạng Lào đi đến thành công.
 
Ông đặc biệt đề cao mối quan hệ gắn bó với Việt Nam và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ trong suốt cuộc đời. Theo ông, thắng lợi của cách mạng Lào cũng là thắng lợi của tình đoàn kết chiến đấu chặt chẽ giữa cách mạng của ba nước Đông Dương. Ông từng nói: "''Nhân dân Lào chúng tôi vô cùng hãnh diện có nhân dân Việt Nam anh hùng vừa là đồng chí vừa là anh em thân thiết của mình''" <ref>[http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30681&cn_id=370853 Cayxỏn Phômvihản (1920-1992)]</ref>.
 
== Thông tin khác ==
 
==Gia đình riêng==
Thongvin Phomvihan, vợ ông Kaysone Phomvihane, từng là ủy viên trung ương đảng Nhân dân cách mạng. Con trai ông, Xaysomphone Phomvihane, nhiều năm là ủy viên trung ương, tỉnh trưởng Savannakhet, Thống đốc ngân hàng trung ương, và Bộ trưởng. Hiện nay Xaysomphone Phomvihane từng Phó chủ tịch Quốc hội<ref>[http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=73&NewsId=227790 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó chủ tịch QH Lào Xaysomphone Phomvihane], Đại biểu Nhân dân, 28/10/2011</ref>,hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.
Thongvin Phomvihan, vợ ông Kaysone Phomvihane, từng là ủy viên trung ương đảng Nhân dân cách mạng.
Con trai ông, Xaysomphone Phomvihane, nhiều năm là ủy viên trung ương, tỉnh trưởng Savannakhet, Thống đốc ngân hàng trung ương, và Bộ trưởng. Hiện nay Xaysomphone Phomvihane từng Phó chủ tịch Quốc hội<ref>[http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=73&NewsId=227790 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó chủ tịch QH Lào Xaysomphone Phomvihane], Đại biểu Nhân dân, 28/10/2011</ref>,hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.
 
== Ghi chú ==
339

lần sửa đổi