Khác biệt giữa các bản “Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh”

không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox Public transit
|name = Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh
|image =Metro Saigon.png
|imagesize = 300px150px
|owner = Ban Quản lý Đường sắt đô thị
|locale = [[Thành phố Hồ Chí Minh]], [[Việt Nam]]
425

lần sửa đổi