Khác biệt giữa các bản “Thần thoại”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
'
 
Chào bạn mình đã nhận được sự giúp đỡ của anh ta đã không còn là một trong những biểu tượng của sự phát triển của các bạn trẻ nào cũng có những ngày vô vọng đến I don't know what to say about this one but I think it is a is a good thing to do and I think it is a good idea to have a good time
== Đặc điểm ==
Tuy thần thoại tồn tại như những truyện kể về thế gian, nhưng nó không hẳn là một thể loại [[ngôn từ]], mà là những [[ý niệm]] và [[biểu tượng]] nhất định về [[thế giới]]. Bên cạnh đó, cảm quan thần thoại nói chung không chỉ bộc lộ bằng truyện kể mà còn bộc lộ trong những hình thức khác như hành động ([[nghi lễ]], lễ thức, điều răn dạy), các bài ca, [[vũ điệu]] v.v.
 
Đặc điểm của thần thoại thể hiện rõ nhất trong [[văn hóa nguyên thủy]], nơi mà vị trí của thần thoại trong tâm thức cộng đồng có thể coi tương đương với "văn hóa tinh thần" hay "khoa học" của thời cận, hiện đại.
 
Trong đời sống của các cộng đồng người nguyên thủy, thần thoại là một hệ thống mà nhờ nó, con người tri giác và mô tả thế giới bằng các biểu tượng (của hệ thống ấy). Do đó, có thể coi thần thoại là [[ý thức nguyên hợp]] của xã hội nguyên thủy. Tiến trình lịch sử về sau, dù đã phân chia thần thoại thành các hình thái ý thức xã hội khác như [[tôn giáo]], [[nghệ thuật]], [[văn học]], [[khoa học]], [[tư tưởng chính trị]] v.v., thì các hình thái ấy vẫn bảo lưu trong chúng hàng loạt mô hình thần thoại, được cơ cấu, tái chế để đưa vào các cấu trúc mới.
 
== Thần thoại học ==
Người dùng vô danh