Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Q.Khải”

Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
::{{u|Wiki thành viên Liên minh hội (WTL)}} Không biết các BQV có thể giúp được không? Bạn cứ hỏi thử DHN, Tuanminh01 hay Alphama ấy, có thể nhờ họ thiết lập phần mềm thống kê trang chính xác dành riêng cho viwiki hoặc trình bày vấn đề này với WMF. [[Thành viên:Q.Khải|KhaiDo]] ([[Thảo luận Thành viên:Q.Khải|thảo luận]]) 02:25, ngày 31 tháng 1 năm 2020 (UTC)
:{{u|Q.Khải}} thôi khỏi cần, cứ đếm số bài như DYK, hoặc thống kê xấp xỉ, dù gì cũng sẽ đóng cuộc chạy đua rồi[[Thành viên:Wiki thành viên Liên minh hội (WTL)|<font color="black">'''[ W'''</font> <font color="blue">'''T L ]'''</font>]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Wiki thành viên Liên minh hội (WTL)|<i>thảo luận</i>]]</sup> 02:33, ngày 31 tháng 1 năm 2020 (UTC)
::{{u|Wiki thành viên Liên minh hội (WTL)}} Cuộc đua Best Leader chắc vẫn dùng mẫu thống kê và huân chương vinh danh giống với King of DYK thôi đúng không? [[Thành viên:Q.Khải|KhaiDo]] ([[Thảo luận Thành viên:Q.Khải|thảo luận]]) 03:56, ngày 31 tháng 1 năm 2020 (UTC)