Khác biệt giữa các bản “Hồ Chí Minh”

không có tóm lược sửa đổi
| kế nhiệm = [[Lê Duẩn]] (''trên cương vị [[Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Tổng Bí thư]]'')
| địa hạt = [[Đảng Cộng sản Việt Nam]]
| phó chức vụ =[[Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Tổng Bí thư]]
| phó chức vụ =
| phó viên chức =[[Lê Duẩn]]
| chức vụ 5 = [[Bộ trưởng]] [[Bộ Ngoại giao (Việt Nam)|Bộ Ngoại giao Việt Nam]] (Lần 1)
| bắt đầu 5 = [[28 tháng 8]] năm [[1945]]
113

lần sửa đổi