Khác biệt giữa các bản “Bác sĩ nhi khoa tài ba”

Trang mới: “{{Infobox television | name = Bác sĩ nhi khoa tài ba <br> 了不起的儿科医生 | show_name2 = Healer Of Children | image…”
(Trang mới: “{{Infobox television | name = Bác sĩ nhi khoa tài ba <br> 了不起的儿科医生 | show_name2 = Healer Of Children | image…”)
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
(Không có sự khác biệt)