Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quản thúc Tiên”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Vũ Canh dụ bộ lạc Hoắc Địa theo mình, cùng Quản Thúc Độ, Hoắc Thúc Xử và Sái Thúc Tiên nổi dậy chống nhà Chu. Chu Công và [[Thiệu công Thích]] tập trung dàn xếp xong việc nội chính, sau đó Chu Công mang quân đi đông chinh.
 
Sử sách không nói rõ chi tiết diễn biến cuộc chiến, nhưng ghi lại cuộc chiến kéo dài trong 3 năm. Sau cùng, Chu Công Đán đánh bại được Vũ Canh. Quản Thúc Tiên và Vũ Canh bị Chu Công giết chết; Hoắc Thúc Xử và Sái Thúc Độ bị bắt đi đày<ref name="qstg">Sử ký, Quản Sái thế gia</ref>.
 
Chu Công Đán cho con Sái Thúc Độ là Sái Trọng Hồ nối nghiệp giữ nước Sái, không truất bỏ, nhưng với nước Quản thì tiêu diệt. Vì vậy Quản Thúc Tiên bị tuyệt tự không có người kế vị. Ông là vị vua duy nhất của nước Quản.
 
Đất cũ của nhà Ân do [[Vũ Canh]] và Quản Thúc Tiên cai quản bị Chu Công Đán chia làm đôi, nửa phong cho anh vua Trụ là Vi Tử Khải gọi là [[nước Tống]], nửa kia phong cho em Chu Vũ Vương là [[Vệ Khang Thúc|Cơ Phong]], gọi là [[nước Vệ]]<ref name="qstg">Sử ký, Quản Sái thế gia</ref>.
 
==Xem thêm==
62.054

lần sửa đổi