Khác biệt giữa các bản “Quản thúc Tiên”

không có tóm lược sửa đổi
==Làm vua nước Quản==
Khoảng năm 1123 TCN, các [[chư hầu]] nhất loạt theo Tây bá [[Chu Vũ Vương|Cơ Phát]] nổi dậy đi đánh vào kinh đô Triều Ca của nhà Thương. Trụ vương bị thua trận, chạy lên Lộc Đài tự thiêu.
Nhà Thương mất, Cơ Phát lên làm vua, lập ra [[nhà Chu]], tức là Chu Vũ vương. Chu Vũ Vương biết lòng người còn nhớ nhà Ân, nên không làm tuyệt hương hoả nhà Ân. Vũ Vương, bèn phong cho Vũ Canh tiếp tục cai trị đất Ân. Các vùng xung quanh nhà Ân còn chưa hoàn toàn thần phục nhà Chu, nên Chu Vũ Vương chia làm ba khu vực: phía bắc Triều Ca đến đất Bội<ref>Khu vực Bội, huyện Thang Âm, [[Hà Nam, Trung Quốc]]</ref> phong cho em trai Vũ Vương là Hoắc Thúc Xử; phía đông Triều Ca là đất Vệ<ref>Huyện Kỳ, [[Hà Nam, Trung Quốc]]</ref> phong cho Quản Thúc Tiên, phía tây Triều Ca là đất Dung<ref>Tây nam Tân Hương, Hà Nam, Trung Quốc</ref> phong cho người em khác là [[Sái Thúc Độ]].
 
Trên danh nghĩa, Quản Thúc Tiên cùng hai người em có trách nhiệm giúp đỡ Vũ Canh nhưng trên thực tế, họ được Chu Vũ Vương dùng để giám sát, kiềm chế Vũ Canh, vì vậy sử gọi họ là “Tam giám”.
:''Chu công có âm mưu cướp ngôi vua''
 
Vũ Canh dụ bộ lạc Hoắc Địa theo mình, cùng Quản Thúc ĐộTiên, Hoắc Thúc Xử và Sái Thúc TiênĐộ nổi dậy chống [[nhà Chu]]. Chu Công và [[Thiệu công Thích]] tập trung dàn xếp xong việc nội chính, sau đó Chu Công mang quân đi đông chinh.
 
Sử sách không nói rõ chi tiết diễn biến cuộc chiến, nhưng ghi lại cuộc chiến kéo dài trong 3 năm. Sau cùng, Chu Công Đán đánh bại được Vũ Canh. Quản Thúc Tiên và Vũ Canh bị Chu Công giết chết; Hoắc Thúc Xử và Sái Thúc Độ bị bắt đi đày<ref name="qstg">Sử ký, Quản Sái thế gia</ref>.
61.722

lần sửa đổi