Sparrow

Gia nhập ngày 25 tháng 1 năm 2007
không có tóm lược sửa đổi
*[[:en:List_of_colors|Danh sách màuMàu]] - [[Tiêu:Thể bảnloại:Paris|Paris]] - {{tl|Thông tin chung]]}} - [[Tiêu bản:{{tl|Khách sạn]]}} - [[Tiêu bản:{{tl|Thử]] - [[:Thể loại:Paris]]}}
<div style="background: #f7f8ff; width: 217pt; align: right; border-width: 1px; border-color: #888888; border-style: solid; margin: 9px; padding: 8px">
:Xứ Tần trăng sáng tỏ,
7.048

lần sửa đổi