Khác biệt giữa các bản “Thuận Thiên (phủ cũ Trung Quốc)”

không có tóm lược sửa đổi
|common_name = Phủ Thuận Thiên
|subdivision = [[Phủ (đơn vị hành chính)|Phủ]]
|nation = [[Nhà Minh]], [[Đại Thuận]], [[Nhà Thanh]], [[Trung Hoa Dân quốcQuốc (1912–1949)|Trung Hoa Dân quốcQuốc]]
|year_start = 1403
|event_start =