Khác biệt giữa các bản “Đồng chí”

Đã lùi lại sửa đổi 58066624 của FForce502 (thảo luận)
n
Thẻ: Soạn thảo trực quan Nhiệm vụ người mới
(Đã lùi lại sửa đổi 58066624 của FForce502 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
'''[[Đồng chí]]''' là một từ Hán Việt, thường được dùng như một đại từ nhân xưng trong tiếng Việt để gọi và xưng hô với những người cùng tổ chức, cùng lý tưởng, cùng đội ngũ,... trong các nước [[xã hội chủ nghĩa]] hay các đảng phái [[cánh tả]].
 
==Nguyên nghĩa==