Khác biệt giữa các bản “Quân khu 1, Quân đội nhân dân Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Kho K818, Cục Kỹ thuật<ref name=":2" />
* Xưởng X79, Cục Kỹ thuật<ref name=":2" />
*Cụm điệpĐiệp báo 97, BTMBộ Tham mưu
*Tiểu đoàn 15 (Vệ binh,KSQS, - Kiểm soát quân sự- Quân Nhạc),BMT Bộ Tham mưu
*Trại giam T82
 
202

lần sửa đổi