Khác biệt giữa các bản “Thập bát ban võ nghệ”

không có tóm lược sửa đổi
 
#Theo cuốn ''Ngũ tạp trở'' và ''Kiên hồ tập'': mười tám ban binh khí bao gồm [[Cung (vũ khí)|cung]], [[nỏ]], [[thương (vũ khí)|thương]], [[đao]], [[kiếm]], [[mâu]], [[thuẫn]] ([[khiên]], mộc che), [[rìu|phủ]], [[việt (binh khí)|việt]], [[kích]], tiên ([[roi]]), [[giản]], [[qua]], [[thù]] (một loại [[côn]] bằng [[tre]] [[gỗ]] có cạnh, không có lưỡi), [[soa]] ([[đinh ba]] có ba mũi cao ngang nhau hoặc mũi giữa cao hơn), cương soa (vũ khí có 2 mũi nhọn), [[bừa]], [[dây xích mềm]], [[bạch đả]] (tay không tức quyền thuật). Người đời sau gọi đây là "mười tám ban nhỏ" (tiểu thập bát ban).
#Gọi là mười tám ban lớn (đại thập bát ban) có: đao, thương, kiếm, kích, [[côn]], [[bổng]] (một loại gậy ngắn hơn côn), [[sóc (binh khí)|sóc]] (một loại binh khí cổ, cán dài hơn mâu), [[đáng]], phủ ([[búa]]), [[việt]], [[sản]] (kiểu như xẻng), [[bừa]] (bà), [[giản]], [[chuỳ|chùy]], [[soa]], [[qua]], [[mâu]].
#Gần hơn nữa thì chia 18 ban binh khí ra "chín dài và chín ngắn". Chín dài gồm: thương, kích, côn, việt, soa, đáng, [[siêu]], câu, sóc, [[hoàn]] ([[vòng càn khôn]], một loại vòng có những lưỡi dao gắn trên). Chín ngắn gồm: đao, kiếm, [[quải]], phủ (rìu), tiên, giản, chùy, bổng (gậy), [[chử]] (cái chày).
#Cách lý giải khác gồm đao, thương, kiếm, kích, đáng, côn, soa, bừa, tiên, giản, chùy (búa), phủ (rìu), câu, liềm, quải, cung tên, [[đằng bài]].
#Một cách lý giải nữa gồm mâu, đáng, đao, qua, sóc, tiên, giản, kiếm, chùy, trảo, kích, câu, việt, phủ, bài, bổng, thương, [[sao]].