Khác biệt giữa các bản “Trường Trị”

không có tóm lược sửa đổi
{{Image label|x=810|y=1340|scale=400/1900|text=[[Trưởng Tử]]}}
{{Image label|x=980|y=390|scale=400/1900|text=[[Vũ Hương]]}}
{{Image label|x=690|y=580|scale=400/1900|text=[[Thấm (huyện)|Thấm]]}}
{{Image label|x=260|y=590|scale=400/1900|text=[[Thấm Nguyên]]}}
{{Image label end}}
# Huyện [[Trưởng Tử]] (长子县)
# Huyện [[Vũ Hương]] (武乡县)
# Huyện [[Thấm (huyện)|Thấm]] (沁县)
# Huyện [[Thấm Nguyên]] (沁源县)