Khác biệt giữa các bản “Mai Hắc Đế”

Theo tiểu sử của ông ở đền thờ thì như vầy mới đúng
(Mình đã du lịch tới đền thờ ông ở Nghệ An thì theo trên tấm bia ghi tiểu sử thì ông mất ngày 16 tháng 9 năm Quý Hợi)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Theo tiểu sử của ông ở đền thờ thì như vầy mới đúng)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động sửa đổi từ ứng dụng iOS
| thông tin con cái = ẩn
| con cái = [[Mai Thị Cầu]]<br>[[Mai Kỳ Sơn]]<br>[[Mai Thúc Huy]]
| cha = [[Mai Hoàn]]
| Mẹmẹ = [[Mai An Hoà]]
| sinh = [[670]]
| nơi sinh = [[Hà Tĩnh]]
| mất = 16 tháng 9 năm [[723]]
| nơi mất = [[Nghệ An]]