Khác biệt giữa các bản “Danh sách thị trấn tại Việt Nam”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| ||2020||V
|- align="center"
| 120 ||[[Long Hồ (thị trấn)|Long Hồ]]||[[Long Hồ]]||Vĩnh Long||15.3 ||9.784
| ||1991||V
|- align="center"
|3.089 ||1985||V
|- align="center"
| 123 ||[[Trà Ôn (thị trấn)|Trà Ôn]]||[[Trà Ôn]]||Vĩnh Long||2,314 ||12.047
|5.019||2004||IV
|- align="center"
Người dùng vô danh