Khác biệt giữa các bản “Vinhomes Central Park”

Trang mới: “{{Thông tin công trình xây dựng|tên=Vinhomes Central Park|tên gốc=|hình=Vincom Landmark 81 (49012084043).jpg|ghi chú hình=VInhomes Central Park vào…”
(Trang mới: “{{Thông tin công trình xây dựng|tên=Vinhomes Central Park|tên gốc=|hình=Vincom Landmark 81 (49012084043).jpg|ghi chú hình=VInhomes Central Park vào…”)
(Không có sự khác biệt)
425

lần sửa đổi