Khác biệt giữa các bản “Yên Bái (thành phố)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Ngày [[12 tháng 12]] năm [[2013]], chuyển 2 [[Nam Cường, thành phố Yên Bái|xã Nam Cường]] và [[Hợp Minh]] thành 2 phường có tên tương ứng.<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet-122-NQ-CP-nam-2013-Thanh-lap-phuong-Nam-Cuong-Yen-Bai-vb215907.aspx Nghị quyết 122/NQ-CP năm 2013 Thành lập phường Nam Cường thuộc thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái]</ref>
 
Ngày [[10 tháng 1]] năm [[2020]], sáp nhập xã Phúc Lộc vào xã Giới Phiên và sáp nhập xã Văn Tiến vào xã Văn Phú.<ref>Nghị quyết số 871/NQ-UBTVQH14 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Yên Bái.</ref>
 
Thành phố Yên Bái có 9 phường và 6 xã như hiện nay.